Některé obce můžou mít své vklady ze zákona pojištěné. Jak na to?

Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu

Pojištění vkladů do výše 100 000 euro se podle zákona vztahuje i na některé menší obce. Na rozdíl od pojištění vkladů u fyzických a právnických osob nevzniká tato garance automaticky. Jak tedy zabezpečit, aby byly vklady obce ze zákona pojištěné? A které obce na pojištění mají nárok?

Pojištění vkladů v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách neplatí pouze pro fyzické a právnické osoby, můžou jej využít také některé obce. Konkrétně ty, jejichž daňové příjmy nepřesahují ekvivalent 500 000 euro ročně, tj. něco přes 12 milionů korun. Celkem je v Česku takových obcí zhruba 4500.

Na rozdíl od zákonného pojištění vkladů fyzických a právnických osob nejsou vklady obcí pojištěny automaticky, ale až na základě žádosti a doložení splnění zákonných podmínek.

Pojištění vkladů u obcí je upraveno v §41c, odst.6 až 9, zákona č.  21/1992 Sb., o bankách. Podle něj o pojištění svých vkladů musí obec banku požádat a doložit jí splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, družstevní záložně, případně stavební spořitelně, kde má obec veden účet, respektive uloženy vklady, které by měly podléhat pojištění.

Důležité je dodržení a každoroční opakování procesu, neboť pojištění vkladů se vztahuje vždy jen na příslušný kalendářní rok, pro který obec dokládá splnění podmínek. Je to administrativní procedura, při které obec musí spolupracovat s bankou, u které má účet, respektive využívá některý z finančních produktů, na který by se mohlo vztahovat pojištění vkladů. Finanční instituce musí obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve až po vydání tohoto potvrzení jsou vklady obce pojištěny.

Bližší informace o zákonném pojištění vkladů obcí naleznete na webu Garančního systému:

https://www.garancnisystem.cz/pro-obce

Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*