ESSOX slaví 30 let a dva miliony uzavřených smluv

Jana Hanušová

Společnost ESSOX, která je od roku 2003 součástí skupiny Komerční banky, slaví 30 let od svého založení. Z regionálního poskytovatele leasingového financování se stala během třiceti let jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů specializovaného financování v České republice.

Více než 1 250 000 klientů využilo od roku 1993 finanční služby společnosti ESSOX. Zatímco v devadesátých letech patřil kromě financování automobilů k nejoblíbenějším produktům splátkový prodej, dnes se společnost primárně věnuje financovaní mobility ve všech podobách a souvisejících ekosystémů, jako jsou např. nabíjecí stanice pro elektromobily a e.commerce.

„Při pátrání v archivech jsme objevili i nejdražší vozidlo financované během třicetileté historie ESSOX. Jeho pořizovací cena se vyšplhala nad 12 milionů korun. To ale není to nejzajímavější. Daleko raději vyprávíme příběh společnosti ESSOX, která vyrostla ve velkou firmu, ale zachovala si principy a přístupy rodinné firmy v oblasti diverzity, možností růstu i stability celého týmu,“ uvedla Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX.

ESSOX je v tomto ohledu skutečně výjimečný. Mezi 350 zaměstnanci je 108 kolegů, kteří se podílejí na rozvoji společnosti více než 15 let. 26 zaměstnanců pracuje pro společnost více než 20 let.

Důležitá zpráva: i ženy mohou v práci růst

Mezi zaměstnanci ESSOXu je 60 procent žen. To není až tak výjimečné, byť v oblasti finančních služeb není takový podíl žen zcela běžný. Jako unikum lze vnímat skutečnost, že ve vedoucích pozicích společnosti je 48 % žen. Klíčem je podle Jany Hanušové přirozené vytváření podmínek, které umožní ženám rozvíjet svou kariéru bez bariér i v době péče o rodinu.

„Během 30 let se narodilo mým bývalým i současným kolegyním a kolegům v ESSOXu více než 500 dětí. Vytváření férových a otevřených podmínek pro ženy je pro nás proritou. Je tak naší klíčovou konkurenční výhodou, že umíme ženy udržet v přirozeném kontaktu s jejich profesí i kolektivem v práci. Mohou se tak bez obav vrátit po rodičovské dovolené nejen „do práce“, ale skutečně zpět ke své původní profesi,“ říká Jana Hanušová.

A co si lze představit za férovými a otevřenými podmínkami pro kolegyně – ženy? „Je u nás běžné, že držíme s kolegyněmi přirozený kontakt i během jejich rodičovské dovolené. Zveme je i s dětmi na dětské a sportovní dny, zapojujeme je do neformálních akcí. Pokud se na to cítí, mohou se naše kolegyně při rodičovské dovolené účastnit oborových školení nebo pracovat na částečný úvazek, pokud to jejich pracovní zařazení dovolí. Je to jak přirozené, tak i pro firmu výhodné. I my stojíme o to, aby se nám kolegyně z rodičovské dovolené vracely bez ztráty kontaktu se svou profesí,“ uzavírá Jana Hanušová.

Že není podobně férový přístup k ženám zcela běžný, ukazuje i výzkum agentury IPSOS, který si ESSOX nechal zpracovat.

Na jak dlouho ztrácí české ženy kontakt se svou profesí během mateřství? I na to se ptal ESSOX prostřednictvím agentury IPSOS více než pěti stovek matek.

Nejčastěji se ženy zpět do plného pracovního procesu vracejí po dvou nebo třech letech (47 % respondentek). Pětina žen se do pracovního procesu vrací po čtyřech nebo pěti letech, 15 procent pak dokonce po šesti a více letech. Významná je ale i skupina na opačném spektru žebříčku – necelých 18 procent žen se do práce vrátilo po jednom roce nebo dříve.

U původní profese zůstane po rodičovské dovolené pouze polovina žen (53 procent dotázaných). 42 procent u původního zaměstnavatele, 11 procent u zaměstnavatele nového. Novou profesi vykonává po rodičovské dovolené 8 procent žen u původního zaměstnavatele, zbylých 39 procent u zaměstnava-tele nového.

Jedním z důvodů pro opuštění profese může být podle výzkumu právě to, že většina žen během rodičovské dovolené ztrácí kontakt s profesí i se zaměstnavatelem (41 %). Obecně mění profesi více ženy, které dosáhly nižšího stupně vzdělání – a ty, které uvedly, že ztratily kontakt se zaměstnavatelem během rodičovské dovolené.

Pravidelný kontakt se zaměstnavatelem, možnost vykonávat ve zkráceném úvazku dále svou profesi nebo se účastnit školení či neformálních akcí zaměstnavatele má během rodičovské dovolené pouze 36 procent žen.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*