AKAT: Investice přesáhly dvoubiliónovou hranici

Jana Brodani

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. 3. 2023 výše 2,029 bilionu korun a narostl během prvního čtvrtletí o 118 miliard Kč (tj. o 6,19 %, z 1,91 bilionu Kč k 31. 12. 2022 na 2,029 bilionu Kč k 31. 3. 2023).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2023 výše 780 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 29 miliard korun. Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic.“ 

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 23 miliard Kč, následovány fondy peněžního trhu s nárůstem 5 miliard a fondy smíšené a peněžního trhu, které dohromady zaznamenaly nárůst o tři miliardy Kč. Kvartální pokles naopak zaznamenaly fondy akciové o 2 miliardy Kč a fondy strukturované o 1 miliardu Kč. V březnu však byla provedena metodická změna v reportingu AKAT, jejíž dopadem je snížení celkového investic do domácích a zahraničních fondů o celkem 25 miliard Kč, bez které by došlo k výraznějšímu nárůstu hodnot majetku ve fondech, a to i akciových.

“Začátek roku 2023 investicím vyloženě přál, když drtivá většina tříd aktiv zaznamenala cenový růst a částečně tak kompenzovala korekce z minulého roku. Víra v postupný pokles inflace, scénář tzv. soft landingu a jen mírný pokles tempa růstu korporátních zisků vedly k pozitivní náladě na trhu. Krátkodobé korunové státní dluhopisy pak svými výnosy do splatnosti (5,60 % u dvouletého dluhopisu) a repo sazba na úrovni 7 % přilákaly vysoké objemy investic do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu.”  prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Martin Řezáč

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 393 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 42 mld. Kč (tj. o 11,9%, z 351 mld. Kč k 31. 12. 2022 na 393 mld. Kč k 31. 3. 2023).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2023 na hodnotu 3,642 bilionu Kč.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*