Lužová nabízí pohledávky z úvěrů Sberbank

Jiřina Lužová

Insolvenční správkyně Jiřina Lužová oznámila zahájení výběrového řízení na odkup portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů a vybraných ostatních pohledávek likvidované Sberbank CZ. Předmětem nabídky je prodej více než 2 tisíc pohledávek v nominální hodnotě přibližně 2,1 miliardy korun. Vypořádání prodeje se očekává do konce června 2023.

K prodeji portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů banky přistoupila insolvenční správkyně v rámci procesu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Předmětem prodeje jsou nevýkonné úvěry v segmentu fyzických i právnických osob a vybrané ostatní pohledávky. Portfolio zahrnuje úvěry různých produktových skupin Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, přičemž část úvěrů je zajištěná. Struktura prodávaného portfolia pohledávek je uvedena v Teaseru, který je zveřejněný na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Prodej pohledávek z nevýkonných úvěrů. Teaser je rovněž zveřejněn na internetových stránkách www.ak-luzova.cz.

Potenciální zájemci o koupi výše uvedených pohledávek musí vyjádřit svůj zájem o účast ve výběrovém řízení. Způsob a podmínky vyjádření zájmu k účasti v první fázi výběrového řízení jsou detailně popsány na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Prodej pohledávek z nevýkonných úvěrů.

Na základě vyjádření zájmu a splnění stanovených podmínek uvedených v procesním dopisu budou potenciální zájemci o koupi portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů pozváni do první fáze výběrového řízení, v jejímž rámci jim budou poskytnuty bližší informace o prodávaných pohledávkách a následně budou vyzváni k podání nezávazných nabídek na postoupení pohledávek.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů a vybraných ostatních pohledávek kdykoli ukončit či přerušit, a to až do podpisu příslušné smlouvy o postoupení pohledávek s vybraným vítězným zájemcem či zájemci.

Zdroj: Jiřina Lužová

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*